GALLERY > .

Portrait of Mikhail Kalashnikov
Portrait of Mikhail Kalashnikov
acrylic
18 X 24"
2006