Portfolio > 2012-2016

Installation View. Zoya Tommy Contemporary- Houston, TX.
Installation View. Zoya Tommy Contemporary- Houston, TX.
2014